INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Jak  zwiększyć ściągalność podatków poprzez skutecznie prowadzoną egzekucje administracyjną z nieruchomości w świetle najnowszego 2017 orzecznictwa  -  egzekucja z nieruchomości dla wymagających  krok po kroku oraz Postępowanie upadłościowe - pozycja  prawna wierzyciela, w tym obowiązki i rola Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu upadłościowym

Termin szkolenia : 19.11-22.11.2018

Miejsce szkolenia : Antałówka, Zakopane  www.antalowka-zakopane.pl

 

 

 

Cena szkolenia za jedną osobę: 

a) 1.999,00 zł netto + podatek VAT 23% , lub

b) 1.999,00 zł zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych

Organizator: Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. www.isp.edu.pl tel. 500 222 000

 

 

Kwaterowanie uczestników rozpoczyna się od godziny 15:00 dnia 19 listopada 2018.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20 listopada , 21 listopada , 22 listopada 2018 r.

Rozpoczęcie przewidziano na godz. 9.00 w dniu 20.11.2018, a zakończenie w dniu 22.11.2018 o godz. 14.00.

 

Zapewniamy:

• 24 godzin dydaktycznych szkolenia

• Materiały szkoleniowe

• Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu

• Zakwaterowanie

• Pełne wyżywienie

• Możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dopłatą (100 zł za dobę)

 

 

 Program szkolenia:

19 listopad  2018

15:00 - kwaterowanie uczestników

19:00 - przedstawienie programu szkolenia, sylwetki wykładowcy, przedstawienie uczestników, uroczysta kolacja

 

20, 21 listopad 2018

I. Jak  zwiększyć ściągalność podatków poprzez skutecznie prowadzoną egzekucje administracyjną z nieruchomości w świetle najnowszego 2016 orzecznictwa  -  egzekucja z nieruchomości dla wymagających  krok po kroku 

1. Dopuszczalność egzekucji z nieruchomości w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym – zagadnienia wstępne:

a) przedmiot egzekucji,

b) podstawa egzekucji z nieruchomości,

c) wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości,

2. Ogólne wiadomości na temat podmiotów postępowania egzekucyjnego z nieruchomości:

a) rzeczowa i miejscowa właściwość organów egzekucyjnych,

b) uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

3. Ogólne wiadomości na temat zajęcia nieruchomości:

a) etapy administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości: zajęcie nieruchomości , opis i oszacowanie wartości nieruchomości, sprzedaż licytacyjna – rola wadium, przybicie, przyznanie własności nieruchomości, podział kwoty uzyskanej z egzekucji.

b) sposób i moment zajęcia nieruchomości,

c) wezwanie zobowiązanego do zapłaty egzekwowanej należności,

d) dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub złożenie wniosku do zbioru dokumentów,

e) przystąpienie kolejnych wierzycieli do toczącej się egzekucji z nieruchomości,

f) skutki prawne zajęcia nieruchomości.

4. Opis i oszacowanie nieruchomości

a) termin sporządzenia opisu i oszacowania,

b) wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości,

c) wyznaczenie posiedzenia w celu dokonania opisu i oszacowania nieruchomości,

d) wydzielenie części zajętej nieruchomości,

e) powołanie biegłego,

f) zmiany w stanie nieruchomości po sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości,

g) zaskarżanie opisu i oszacowania nieruchomości.

5. Ogólne wiadomości na temat licytacji nieruchomości

a) obwieszczenie o licytacji,

b) wyznaczenie licytacji,

c) termin licytacji,

d) obwieszczenie o licytacji nieruchomości,

e) warunki licytacyjne,

f) przejęcie na własność zajętej nieruchomości przed przeprowadzeniem licytacji.

6. Ogólne wiadomości na temat przybicia i przyznania własności nieruchomości.

7. Podział sumy uzyskanej z egzekucji,

8. Zbieg sądowej i administracyjnej egzekucji z nieruchomości

 

22 listopad 

II. Postępowanie upadłościowe - pozycja prawna wierzyciela, w tym obowiązki i rola Naczelnika Urzędu Skarbowego w postępowaniu upadłościowym

1. Wniosek o ogłoszenie upadłości.

2. Wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej,

a) Legitymacja wierzyciela reprezentującego Skarb Państwa do złożenia wniosku o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności – uprawnienie czy obowiązek,

b) Zakres pozbawienia praw i skutki prawne orzeczenia zakazu,

c) Przedawnienie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Udział, uprawnienia organu podatkowego we właściwym postępowaniu upadłościowym ,

1) Skutki prawno-podatkowe ogłoszenia upadłości,

2) Różnice pomiędzy opcją układową a likwidacyjną,

3) Dochodzenie wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości dłużnika,

a) dochodzenie zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości,

- wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności,

- koszty dodatkowego zgłoszenia wierzytelności,

b) dochodzenie zobowiązań powstałych z dniem ogłoszenia upadłości.

4. Uprawnienia organu podatkowego w związku z ustaleniem listy wierzytelności.

5. Uprawnienia organu podatkowego przy podziale funduszy masy upadłości oraz sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy obciążonej.

6. Środki ochrony prawnej wierzyciela w przypadku działań syndyka, zarządcy niezgodnych z prawem.

7. Nadzór sędziego komisarza, sądu upadłościowego nad syndykiem, nadzorcą sądowym.

 Szkolenia poprowadzi:

dr Grzegorz Julke - autor licznych referatów i publikacji naukowych, m.in. książki „Egzekucja z nieruchomości", specjalista w zakresie egzekucji administracyjnej z nieruchomości i doświadczony praktyk. Radca Prawny, wykładowca uniwersytecki na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.