INSTYTUT SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH

Instytut Szkoleń Profesjonalnych sp. z o.o. jest niezależnym podmiotem  zajmującym się  

problematyką szkolnictwa wyższego od 10 lat. Specjalizujemy się w prawie o szkolnictwie wyższym w  

szczególności organizujemy szkolenia dla uczelni oraz dla innych instytucji sektora szkolnictwa 

wyższego.  Jednym z naszych celów jest wspieranie działalności szkół wyższych oraz dostarczanie 

specjalistycznej wiedzy przez najlepszych wykładowców. Organizujemy warsztaty specjalistyczne oraz 

szkolenia otwarte,   zamknięte ( na zlecenie danej uczelni ) oraz dostarczamy skutecznych rozwiązań i 

wiedzy eksperckiej.